• Home page > Current events > Voorlopige ontwerp beoordeling
  • Voorlopige ontwerp beoordeling

    Martijn VAN RIET, Roland BACON    Op 17 juli werd het voorlopige MUSE ontwerp goedgekeurd door de beoordelingscommissie. De commissie moest aantonen dat het MUSE project haalbaar was, en het voorlopige ontwerp vaststellen. De commissie bestond uit 14 door ESO aangewezen experts, die de 1217 pagina’s aan technische specificaties moesten beoordelen. De technische specificaties omvatten alle onderdelen van het ontwerp, zoals optica, mechanica, elektronica, koelingssysteem, software, management en kwaliteitseisen. De mensen betrokken bij MUSE dienden de 434 vragen die gesteld waren door de commissie te beantwoorden. De grootste vragen werden later besproken op een vergadering op 17 juli in het ESO hoofdkwartier (Munchen, Duitsland). Er werden geen grote problemen gevonden tijdens deze vergadering, zodat begonnen kon worden met het gedetaillerde ontwerp. Verwacht wordt dat het uiteindelijke ontwerp eind 2008 beoordeeld word.